Välkommen till det lilla företaget med det stora ansvaret