Byggfilosofi

Vi bygger i trä, plåt och sten. Allt ifrån utedass till stora lagerlokaler.


Lokalt är vi förankrade i Nordvästra Skåne med utgångspunkt Ängelholm.

Mycket är ännu obyggt i Bjärebygden, på Ängelholmsslätten och Kullahalvön. Det ändrar vi på.

För oss är rätt material viktigt. Inte bara funktionsmässigt utan också ur estetisk synpunkt. Vi vill gärna att allt stämmer.

 Ser du trappsteget?

Allt trä vi använder är tidigare skördat från skogen och här känner vi vårt

ansvar och vill medverka till plantering av nya träd. Vi vill inte tära på jordens lunga.

Tillsammans med dig medverkar vi till återbeskogning i Afrika och när bygget är klart får du som kund ett bevis på vad som planterats.

Klicka på trädet till vänster om du vill veta mer.

Vi sorterar allt avfall och är övertygade om att återvinning är lönsamt i det långa loppet.